ZADANIE NR 3 – Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

ZADANIE NR 3 – Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

dla zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego”

– WZIR Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 69/11P.

Zdjęcia (4)