Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

W 2018 r. rozpoczęła się realizacja zadania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska.

 

Wykonawcą jest firma ZTHU Stanisław Krupiński z siedzibą we Wrzosowej.
Budowa rozpoczęła się na ul. Polnej oraz na ul. Zielonej w Kolonii Klepaczce.
Obecnie budowa realizowana jest na ul. Osińskiej i ul. Klonowej w Wanatach.
Cały projekt obejmujący także miejscowość Zawisna oraz ul. Warszawska i ul. Boczna w Wanatach współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z budżetu gminy.
Budowa w poszczególnych miejscowościach gminy odbywa się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym i nadzorowana jest przez Inspektora Nadzoru.
Wartość całego zadania wynosi 9 781 455,19 zł z terminem zakończenia inwestycji w 2020r. Sprzyjające warunki pogodowe pozwalają na kontynuowanie w chwili obecnej tej inwestycji.

Zdjęcia (3)