Budowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Kamienica Polska jako miejsca aktywności i integracji mieszkańców

W dniu 10 października 2019r. nastąpiło oficjalne oddanie do użytku bieżni lekkoatletycznej, zlokalizowanej przy przy boisku szkolnym w Kamienicy Polskiej.

 

Obiekt powstał w ramach operacji pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Kamienica Polska jako miejsca aktywności i integracji mieszkańców” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem projektu było stworzenia profesjonalnej infrastruktury dla potrzeb lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych. Z obiektu będą mogli korzystać, zarówno uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, jak i Mieszkańcy Gminy.
Inwestorem jest Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska, które pozyskało środki finansowe za pomocą Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”.

Zdjęcia (5)