Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie OSP w Sołectwie Kamienica Polska

Na terenie Gminy Kamienica Polska wybudowano kolejny obiekt małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

 

W sołectwie Kamienica Polska, na terenie OSP Kamienica Polska powstała siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw.
Zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie OSP w Sołectwie Kamienica Polska”, współfinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.
Nowy obiekt z pewnością posłuży zarówno najmłodszym Mieszkańcom gminy, jak i tym starszym.

Zdjęcia (7)