I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 r.
od 8 marca 2021 r. wydawane będą paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny odbioru.
 
W związku z trwającą pandemią COVID-19 żywność wydawana będzie z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych
( zasłonięte usta i nos, dezynfekcja rąk, zachowany dystans społeczny ).