Terminy składania wniosków w 2020 roku

Terminy składania wniosków w 2020 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w nowym okresie zasiłkowym i świadczeniowym tj. 2020/2021 - wnioski w sprawie ustalenia prawa do: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start 300+”, można składać:
• od 1 lipca 2020 roku – drogą elektroniczną za pomocą:
- portalu [email protected]
- bankowości elektronicznej
- platformy PUE ZUS
- platformy ePUAP
• od 1 sierpnia 2020 roku – w formie papierowej osobiście w siedzibie Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
Przypominamy osobom, które obecnie mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego 500 +, że świadczenie to zostało przyznane do 31 maja 2021 roku i w związku z tym w 2020 roku, nie trzeba składać nowych wniosków
(wyjątek: zmiana sytuacji rodzinnej, jak np. urodzenie dziecka).