Dotacja dla świetlicy środowiskowej w Rudniku Wielkim

Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim otrzymała w roku 2016 dotację ze środków Województwa Śląskiego w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku na realizację projektu pod nazwą: Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim – szansą dla dzieci i młodzieży wiejskiej.

 


Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu, placówka została wyremontowana.
Zakupione zostały m.in.: zestawy komputerowe, stoliki, fotele biurowe, sprzęt sportowy, materiały do prowadzenia zajęć plastycznych, gry planszowe, książki.
Otrzymaliśmy środki finansowe na zakup artykułów spożywczych.
Dofinansowanie pozwoliło na zatrudnienie dwóch terapeutów, którzy zapewnili naszym Podopiecznym fachową pomoc i wsparcie.
W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały imprezy plenerowe z ogniskiem, wyjazdy do kina oraz wycieczki dydaktyczno – wychowawcze ( do Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach oraz Kopalni Quido w Zabrzu ).
Wszystko po to, by zapewnić naszym Wychowankom, jak najlepsze warunki do optymalnego rozwoju.