Świetlica Środowiskowa w Osinach

Adres placówki: Osiny ul. Częstochowska 165
Dni i godziny otwarcia placówki: poniedziałek - piatek; 16:00 - 20:00
Opiekun placówki: mgr Aneta Podsiadlik

 

Świetlica Środowiskowa w Osinach jest placówką wsparcia dziennego skierowaną głównie do dzieci w wieku 6 – 18 lat.
Praca placówki ukierunkowana jest na pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji, nauce własnej, utrwalaniu wiedzy przyswojonej w szkole. Ponadto prowadzi szereg różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, m. in. zajęcia plastyczne, sportowe, edukacyjno – wychowawcze, integracyjne, profilaktyczne, relaksacyjne, kulinarne itp.
Pobyt w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.

Zdjęcia (7)