Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica Polska, ul. Jastrzębska.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kamienica Polska, ul. Jastrzębska.

 

 

Budowa kanalizacji ma na celu odebranie ścieków z nowo powstałych budynków oraz

przyszłościowo zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych

z przylegających działek, przewidzianych pod budownictwo mieszkalne.

 

 

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonany:

  • Kanał sanitarny grawitacyjny odcinek od przepompowni do studzienki kanalizacyjnej nr 21,

  • Kanał sanitarny grawitacyjny odcinek od studzienki istniejącej do studzienki rozprężnej,

  • Kanał tłoczny odcinek od przepompowni do studni kanalizacyjnej rozprężnej,

  • Przepompownia ścieków.

 

Umowa na wykonanie kanalizacji została podpisana z Wykonawcą:

ZTHU Stanisław Krupiński, Wrzosowa ul. Wesoła 13.

 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Tryb Podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

Termin realizacji: 6 miesięcy.

 

Projektowany kanał sanitarny będzie biegł w drodze gminnej ziemnej utwardzonej oraz na małym odcinku w drodze asfaltowej (miejsce włączenia do istniejącej studni). Kanał sanitarny został zaprojektowany tak, aby w przyszłości po wykonaniu nawierzchni
ul. Jastrzębskiej znajdował się on w połowie jednego pasa jezdni.

Istniejącą infrastrukturę stanowią: istniejący wodociąg, kanalizacja sanitarna (włączenie do istniejącej kanalizacji), kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz gazociąg. Ilość ścieków odprowadzanych do przepompowni ścieków została wyliczona na podstawie liczby działek zabudowanych w rejonie przeprowadzanej inwestycji (nowo powstające budynki) – ulica Jastrzębska w miejscowości Kamienica Polska oraz działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę.