Remont drogi gminnej w Kamienicy Polskiej ul. Magazynowa

W ramach dofinansowania wykonany zostanie remont drogi gminnej polegający na wykonaniu
nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Magazynowej w Kamienicy Polskiej. Obecny stan ulicy:
nawierzchnia asfaltowa zniszczona, zerodowana wymaga naprawy. Długość drogi wynosi
około 2070 m. Wymieniona droga gminna jest jednopasmowa, dwukierunkowa o średnim
natężeniu ruchu kołowego z jednoczesnym ruchem pieszym. Droga jest ogólnie dostępna,
o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej. Inwestycja ma duże znaczenie dla Mieszkańców
ponieważ łączy dwie gminy: Kamienicę Polską i Poraj.


Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana z Wykonawcą,
P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8


Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Tryb Podstawowy bez
negocjacji, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.


Termin realizacji: 6 miesięcy.