Remont drogi gminnej w Zawadzie ul. Długa

W ramach dofinansowania wykonany zostanie remont drogi gminnej polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Długiej w Zawadzie, w Gminie Kamienica Polska. Długość drogi wynosi 2260 m. Obecny stan ulicy: nawierzchnia asfaltowa zniszczona, zerodowana wymaga naprawy. Wymieniona droga jest jednopasmowa, dwukierunkowa o średnim natężeniu ruchu kołowego z jednoczesnym ruchem pieszym. Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców, ponieważ jest to droga wylotowa z Gminy Kamienica Polska w kierunku zachodnim do drogi DK-91 oraz łączy Gminy Kamienica Polska i Starcza.


Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana z Wykonawcą:
P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8


Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Tryb Podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.


Termin realizacji: 6 miesięcy.