Powierzchnia gminy

Całkowita powierzchnia gminy Kamienica Polska wynosi 46,44 km² i stanowi 3,05 % powierzchni powiatu częstochowskiego.

 

 

Kamienica Polska jest gminą wiejską obejmującą obszar sześciu sołectw: Osiny, Wanaty, Rudnik Wielki, Zawisna, Zawada i Kamienica Polska, która stanowi siedzibę władz administracyjnych gminy. Całkowita powierzchnia gminy Kamienica Polska wynosi 46,44 km².
 
Powierzchnia  poszczególnych sołectw:
 
1.       Kamienica Polska, obejmująca swoim zasięgiem dodatkowo Podlesie i Romanów: 14,69 km²
2.       Osiny: 7,92 km²
3.       Rudnik Wielki, drugie pod względem wielkości sołectwo: 11,21 km²
4.       Wanaty są najmniejszym z sołectw jeżeli chodzi o powierzchnię: 3,63 km²
5.       Zawada, do której przynależy przysiółek Kolonia Klepaczka: 4,73 km²
6.       Zawisna 4,25 km²