Kierownictwo

Wójt Gminy:  Adam Tajber

 

Dyżury:

wtorek, w godzinach 1400-1600, pok. nr 2, tel. 34 3273 338, 34 3273 333

 

 

Zastępca Wójta Gminy:  Agata Najnigier

 

Dyżury:

codziennie, w godzinach pracy Urzędu Gminy, pok. nr 2, tel. 34 3273 338, 34 3273 333

 

 

Skarbnik Gminy:  Magdalena Biel

pok. 11, tel. 34 3273 333


 

Główny Księgowy Urzędu Gminy: Anna Golis

pok. 11, tel. 34 3273 333 wew. 27


 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Rafał Sitek

pok. 5, tel. 34 3273 333 wew. 28