Organizacja urzędu

Wójt Gminy - Adam Tajber

pok. 2

 

Zastępca Wójta Gminy - Agata Najnigier

pok. 2, tel. 34 3273 333 wew. 22

 

Skarbnik Gminy - Magdalena Biel

pok. 10, tel. 34 3273 333 wew. 44

 

Stanowisko ds. Kancelaryjnych; Inspektor Ochrony Danych; Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych -

Kamila Kamińska

pok. 2, tel. 34 3273 333 wew. 37

 

Stanowisko ds. Promocji gminy - Żaneta Matusiak

parter, tel. 34 3273 333 wew. 37

 

Stanowisko ds. kancelaryjnych – Aneta Majorczyk-Sawicka

parter , tel. 34 3273 333, 34 3273 338, fax 34 3273 149

 

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy - Beata Górniak

pok. 1, tel. 34 3273 333 wew. 31

 

Radca prawny - Renata Wojtaszewska - Riedel

pok. 1, tel. 34 3273 333 wew. 31 (środa, piątek)

 

Radca prawny - Karolina Kidawa- Kliszewska

pok. 1, tel. 34 3273 333 wew. 31 (wtorek, czwartek)

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Rafał Sitek

pok. 5, tel. 34 3273 333 wew. 28

 

Stanowisko ds. Ewidencji ludności - Danuta Ostojska

pok. 3, tel. 34 3273 333 wew. 25

 

Stanowisko ds. kancelaryjnych - Anna Potemska

pok. 5, 34 3273 333 wew. 28

 

Stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego, Obrony cywilnej i Spraw obronnych – Zbigniew Ciszewski

pok. 3, tel. 34 3273 333 wew. 25 (poniedziałek, środa, czwartek)

 

Stanowisko ds. Podatków i opłat wiejskich – Mirosława Rak

pok. 11, tel. 34 3273 333 wew. 23

 

Stanowisko ds. Podatków i opłat wiejskich – Bartłomiej Grzybek

pok. 11, tel. 34 3273 333 wew. 23

 

Główny Księgowy Urzędu Gminy - Anna Golis

pok. 11, tel. 34 3273 333 wew.  27

 

Stanowisko ds. Finansowych - Magdalena Miodek

pok. 11, tel. 34 3273 333 wew. 27

 

Stanowisko ds. Finansowych - Agnieszka Musialik

pok. 11, tel. 34 3273 333 wew. 27

 

Stanowisko ds. Finansowych – Karolina Cielebiaś

pok. 11, tel. 34 3273 333 wew. 23

 

Pomoc administracyjna - Iwona Rogacz

pok. 11, tel. 34 3273 333 wew. 27

 

Stanowisko ds. Finansowo-podatkowych ( kasa) - Justyna Lipowicz

pok.. 12, tel. 34 3273 333 wew. 24

 

Stanowisko ds. Inwestycji - Maria Molenda

pok. 13, tel. 34 3273 333 wew. 36

 

Stanowisko ds. Zamówień publicznych i funduszy unijnych - Cezary Kołek

pok. 13, tel. 34 3273 333 wew. 32

 

Stanowisko ds. Gospodarki rolnej - Sylwia Sitek

pok. 13, tel. 34 3273 333 wew. 33

 

Stanowisko ds. Ewidencji działalności gospodarczej i spraw osobowych - Anna Lisek

pok. 13, tel. 34 3273 333 wew. 33

 

Stanowisko ds. Budownictwa - Piotr Klar

pok..13, tel. 34 3273 333 wew. 33