Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Kamienica Polska kadencji 2018-2023: Tomasz Nowowiejski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Bogusław Dobosz, Grzegorz Kwiecień

 

Radny, jako przedstawiciel władzy lokalnej, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej Gminy i działać w interesie wszystkich Mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowym obowiązkiem Radnego jest utrzymywanie stałej więzi z Mieszkańcami oraz przyjmowanie od nich postulatów i wniosków do rozpatrzenia przez właściwe organy Gminy.
 
Lista radnych Gminy Kamienica Polska kadencji 2018-2023:
Coner Mirosław                     
Dobosz Bogusław                         
Furmański Artur                 
Kwiecień Grzegorz               
Machnia Teresa                   
Nowowiejski Tomasz            
Otrębski Michał                     
Pańczyk Halina                    
Pilicka Grażyna                     
Rogacz Halina                       
Siejka Roman                   
Strąk Wiesława                     
Zalas Sławomir                    
Zaskórski Tadeusz                          
Zgrzeblak Wiesław