SOŁECTWA

Gmina Kamienica Polska obejmuje obszar siedmiu sołectw:
 
Wanaty,
Zawisna,
Romanów,
Rudnik Wielki,
Osiny,
Zawada,
Kamienica Polska.

 
Podstawowym zadaniem Sołectwa jako jednostki pomocniczej jest wspieranie Gminy w jej działalności.

 

W zakładkach po lewej stronie znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące poszczególnych Sołectw. Chcemy przybliżyć każde z nich, przedstawiając najważniejsze obiekty, ulice, wielkość powierzchni czy liczbę ludności. W tej części serwisu możecie się Państwo dowiedzieć skąd wzięła się nazwa miejscowości, jak również kto jest  obecnym Sołtysem.