Sołtysi

Sołtys spełnia 3 podstawowe funkcje: łącznika, organizatora i administratora.

Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami a organami gminy. Z jednej strony powinien sygnalizować organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców swojej wsi, a z drugiej przekazywać treści uchwał rady gminy, decyzji i zarządzeń wójta do mieszkańców swojego sołectwa.

Sołtys jest organizatorem Zebrań Wiejskich, na których omawiane są wspólne sprawy dotyczące sołectwa. To on przygotowuje program zebrania, zbiera pomysły i czuwa nad porządkiem obrad.

Sołtys to administrator, który pilnuje, aby ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i uchwały organów gminy były znane w sołectwie i wykonywane.
 
Sołectwo Wanaty
Sołtys: Zofia Grzyb
tel. 798-138-365
 
Sołectwo Zawisna
Sołtys: Irena Kupczyk
 
 
Sołectwo Rudnik Wielki
Sołtys: Grzegorz Kwiecień
tel. 602-596-945 3273311
 
Sołectwo Osiny
Sołtys: Grażyna Ponicka
tel. 34 3145426
513-356-180
 
Sołectwo Zawada
Sołtys: Maria Hajnrych
tel. 660-370-095
 
Sołectwo Kamienica Polska
Sołtys: Małgorzata Fazan
tel. 509-794-070
 
 
Sołectwo Romanów
Sołtys: Urszula Pluta