Informacje dotyczące zbiórki odpadów komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I ZASADY SEGREGACJI: KWIECIEŃ - CZERWIEC 2022: tutaj

 

Numer rachunku bankowego, na jaki należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
25 1160 2202 0000 0003 9138 0901 - Millennium Bank S.A.

 

 

Harmonogram pracy PSZOK : kwiecień - czerwiec 2022: tutaj


Karta przekazania odpadów tutaj
Zarządzenie i regulamin PSZOK tutaj