Informacje dotyczące zbiórki odpadów komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH: STYCZEŃ - MARZEC 2022: tutaj

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE: PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ: tutaj

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE: LIPIEC - WRZESIEŃ: tutaj

 

Zasady segregacji odpadów: tutaj
Zasady segregacji odpadów: tutaj

 


 
Numer rachunku bankowego, na jaki należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
25 1160 2202 0000 0003 9138 0901 - Millennium Bank S.A.

 

HARMONOGRAM pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. tutaj
Karta przekazania odpadów tutaj
Zarządzenie i regulamin PSZOK tutaj