System Powiadamiania SMS

System Powiadamiania SMS Gminy Kamienica Polska

 
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami o:
 
- sytuacjach kryzysowych w gminie zagrażających zdrowiu i życiu
- zagrożeniach meteorologicznych lub hydrologicznych (np. silne opady, silne wichury i inne)
- wydarzeniach kulturalnych i sportowych (festyny, imprezy sportowe, koncerty i inne)
- zebraniach sołeckich

 

ZAREJESTRUJ SIĘ