Położenie

Gmina Kamienica Polska położona jest w województwie śląskim, w południowej części powiatu częstochowskiego (18 kilometrów od Częstochowy).

Gmina Kamienica Polska położona jest w dorzeczu Warty, 18 kilometrów od Częstochowy. Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski zlokalizowana jest w województwie śląskim w południowej części powiatu częstochowskiego. Od wschodu graniczy z gminą Olsztyn i gminą Poraj (powiat myszkowski). Od północy z gminą Poczesna, od zachodu z gminą Starcza, od południa z gminą Koziegłowy (powiat myszkowski) i od południowego zachodu- na niewielkim odcinku- z gminą Woźniki (powiat lubliniecki).

 

Kamienica Polska jest gminą wiejską obejmującą obszar siedmiu sołectw: Osiny, Wanaty, Rudnik Wielki, Romanów,  Zawisna, Zawada i Kamienica Polska, która stanowi siedzibę władz administracyjnych gminy. Obszar gminy posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę wodociągową, gazową i energetyczną. Powierzchnia gminy wynosi 46,44 km². Atrakcyjne walory przyrodnicze i dogodna lokalizacja przy drodze krajowej nr 1 (Warszawa – Katowice) sprzyja licznym inwestycjom i zrównoważonemu rozwojowi gminy.