OBYWATEL IT

Realizacja projektu: "Rozwój kompetemcji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska" zakończona

12 kwietnia 2019r. zakończył się projekt: "Rozwój kompetemcji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska" .

 

Celem projektu: "Rozwój kompetemcji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska" była poprawa kompetencji cyfrowych jej Mieszkańców oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.            
Odbiorcami projektu byli Mieszkańcy Gminy Kamienica Polska, głównie osoby starsze, powyżej 50 roku życia.
Coraz częściej seniorzy korzystają z komputerów, smartfonów. Wielu z nich nadal nie ma pojęcia, jak oswoić się z nowinkami technologicznym i Internetem.
Seniorzy z Gminy Kamienica Polska  biorąc udział w projekcie mieli możliwość przełamać się i poznać nowe technologie.
Utworzonych zostało 5  grup i zrealizowano 3 moduły szkoleniowe:
- Kultura w sieci,
- Działam w sieciach społecznościowych,
- Moje finanse i transakcje w sieci.
Program szkoleniowy realizowany był w dwóch miejscach na terenie Gminy Kamienica Polska, tj.:
-  w m. Osiny;
- w m. Kamienica Polska.

Aby zapewnić, jak najwyższą jakość szkoleń, w ramach projektu dokonano zakupu 8 szt komputerów ( laptopów ).
Do realizacji zadania, zatrudniony został instruktor – doświadczony informatyk, posiadający kompetencje metodyczne, techniczn

 

Kolejne grupy rozpoczęły warsztaty komputerowe w ramach projektu: "Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska"

Pod koniec lutego br. dwie kolejne grupy ( w miejscowościach: Kamienica Polska, Osiny ) rozpoczęły warsztaty komputerowe w ramach projektu grantowego: „ Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych. Podczas zajęć realizowane są 3 moduły szkoleniowe: Kultura w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Moje finanse i Transakcje w sieci.

 

Projekt grantowy: Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Kamienica Polska

Nazwa konkursu:
„Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Nazwa zadania:                                                                                                                                                                           Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska

Cel projektu:                                                                                                                                                                                 Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.

Planujemy utworzyć 4 10-osobowe grupy ( każda po 12 godzin ) i zrealizować 3 moduły szkoleniowe:

  • Kultura w sieci,

  • Działam w sieciach społecznościowych,

  • Moje finanse i transakcje w sieci.

 

Dla kogo?                                                                                                                                                                               Odbiorcami projektu będą Mieszkańcy Gminy Kamienica Polska.

Głównie będą to osoby starsze, powyżej 50 roku życia.

Nie ograniczamy jednak odbiorców projektu. Osoby młodsze, poniżej 50 roku życia również będą miały możliwość skorzystania z oferty szkoleniowej.

 

Czas trwania:

01.12.2018r. - 30.06.2018r.

 

Miejsce realizacji projektu:

  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej;

  • Przedszkole w Kamienicy Polskiej Oddział Zamiejscowy w Osinach

 

Wartość projektu: 22 400,00 – 100% dofinansowania

 

Co obejmuje projekt:

  • zakup 6 szt laptopów,

  • zatrudnienie instruktora,

  • catering dla uczestników szkoleń.

 

Wszelkie informacje udzielane sa w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej bądź pod numerem tel. 34 3273 333 wew. 37.