Sołectwo Zawisna

Zawisna leży w zachodniej części gminy Kamienice Polska. Jest jednym z najmniejszych z sołectw, liczącym 4,25 km² powierzchni oraz 565 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2020). Od strony północnej graniczy z wsią Bargły (gmina Poczesna), od południowej z Zawadą a na wschód z Wanatami.

 

Wieś umiejscowiona jest na górce, gdzie wzdłuż głównej ulicy zgromadzone są domy. W Zawisnej znajduje się przedszkole dla najmłodszych mieszkańców, świetlica środowiskowa w remizie OSP oraz ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, utworzony na terenie szkoły ze środków unijnych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawisnej została założona tuż po wyzwoleniu terenów polskich spod okupacji hitlerowskiej, oficjalnej rejestracji dokonano w kwietniu 1945 roku.

 
Naturalny krajobraz wypełniony polami i łąkami wzbogacają lasy w zachodniej części miejscowości oraz zagajniki brzozowe. Zawisna słynie z występujących tu piasków formierskich. Piaski te, zwane również kwarcowymi, odznaczają się wysoką temperaturą spiekania i wykorzystywane są w odlewnictwie (odlewy staliwne, żeliwne, ze stopów metali). W Polsce złoża piasków formierskich występują głównie w centralnej i południowej części kraju w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych, kredowych, a także w utworach starszych: jurajskich i triasowych, najczęściej tworząc formy pokładowe. Zawisna II to jedna z nielicznych czynnie działających kopalni piasku formierskiego. Oprócz znaczenia przemysłowego dla niektórych stanowi nietypowy i piękny krajobraz naturalnych złóż piasku o mocnej barwie powstałej przez obecność pospolitej rdzy i tlenku żelaza.