Sołectwo Rudnik Wielki

Rudnik Wielki jest drugim sołectwem co do wielkości w gminie Kamienica Polska i liczy 953 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2020) oraz powierzchnię 11,21 km². Leży w zachodniej części gminy, granicząc od północy z Własną i Klepaczką, od zachodu z gminą Starcza a od południa z Rudnikiem Małym.

 

Naturalny krajobraz miejscowości wzbogacają liczne lasy mieszane i sosnowe, zajmujące znaczną jej powierzchnię. Przez Rudnik Wielki przepływa rzeka Kamieniczka oraz wpływający do niej potok Siedlecki. Warto tutaj wspomnieć o ujęciu wód poziemnych – studni głębinowej, która ma 313 metrów głębokości i obsługuje 2 600 mieszkańców z obrębu gminy Kamienica Polska. Ujęcie to posiada strefę ochrony bezpośredniej poprzez występowanie warstwy utworów ilastych nieprzepuszczalnych. W ten sposób wody zbiornika są chronione przed antropogenicznymi zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.

 

W Rudniku Wielkim znajduje się zamiejscowy oddział przedszkola, świetlica środowiskowa oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Ulice: Brzozowa, Cicha, Gajowa, Modrzewiowa, Nowa, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa.

Główną ulicą Rudnika Wielkiego jest ulica Słoneczna, która ciągnie się od Rudnika Małego aż do drogi krajowej nr 1 w Romanowie.

 

Nazwa osady pochodzi od znajdujących się tu w dawnych czasach złóż rudy żelaza i ludzi- rudników, zajmujących się wytopem metalu z rudy lub tylko dostarczających kopany surowiec do pobliskich kuźnic. W II połowie XVII wieku Rudnik podzielono na Mały (obecnie należący do gminy Starcza) i Wielki (gmina Kamienica Polska).