Sołectwo Kamienica Polska

Sama miejscowość Kamienica Polska znajduje się w centralnej części Gminy Kamienica Polska i stanowi siedzibę władz administracyjnych. Powierzchnia wynosi 6,80 km². Wieś Kamienica Polska sąsiaduje bezpośrednio z: Osinami, Wanatami, Zawadą, Romanowem i Rudnikiem Wielkim. Posiada dogodną lokalizację, gdyż znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 1 (Warszawa-Katowice).

 

Dominantę przestrzenną Kamienicy Polskiej stanowi Kościół, który został zbudowany w 1869 roku. Znajduje się na niewielkim wzniesieniu przy głównej ulicy wsi – ulicy Konopnickiej. Stanowi ona drogę powiatową nr S 1023 i tworzy oś miejscowości, do której dochodzą ulice gminne. Kamienica Polska charakteryzuje się zabudową mieszkalną usytuowaną wzdłuż głównych ulic, w której przeważają domy jednorodzinne. Na chwilę obecną liczy 1413 mieszkańców (stan na 31.12.2020r.).

 

Jeżeli chodzi o warunki przyrodnicze to dominuje tu naturalna szata roślinna, lasy, rozległe łąki i użytki rolne. Przez miejscowość przepływa rzeka Warta, natomiast na całej długości Kamienicy Polskiej, z zachodu na wschód, rozciąga się rzeka Kamieniczka.

 

Na terenie Kamienicy Polskiej działają: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, sieć przedszkoli, działających w formie Przedszkola w Kamienicy Polskiej i czterech oddziałów zamiejscowych. Infrastruktura obiektów jest w dobrym stanie. W Kamienicy Polskiej funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, które jest jednym z nielicznych działających na obszarach wiejskich. Miejscowość może poszczycić się również Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, Biblioteką Gminną, Muzeum Regionalnym, Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz własnym klubem piłkarskim LKS Kamienice Polska. Na szczególną uwagę zasługuje Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Kamienicy Polskiej (zabytkowy obiekt) oraz liczne pomniki i mogiły wybudowane ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców wsi w czasie wojny (zwłaszcza w latach 1939 - 1945).

 

Ulice : Adama Ferensa, Apteczna, Częstochowska , Janiny Domagalskiej, Jastrzębska, Kopalniana, Magazynowa, Marii Konopnickiej, Osiedlowa, Południowa, Tadeusza Kościuszki, Wspólna.

 
Kamienica to pierwotna nazwa kuźnicy, która dała początek wsi. Nazwa na charakter „mówiący”, dotyczy bądź ukształtowania terenu, bądź podłoża po jakim płynęła rzeka Kamienica vel. Kamieniczka. Niewykluczone, że w swym dolnym odcinku Kamieniczka płynęła po wychodniach rudy. Należy przyjąć, że w nazwie uwieczniony został element dawnego pejzażu. „Kamienica” to dawne określenie kamienistego pola, ale także nazwa rzeki o kamienistym dnie. U źródeł Kamieniczki znajduje się Kamienica Śląska, u ujścia do Warty Kamienica Polska.