Informacje o przekroczeniach

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania - PM10; 25.03.2022 r.: tutaj

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowaniadla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, 23.03.2022 r.: tutaj

INFORMACJA O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA 03.03.2022 r. - tutaj

INFORMACJA O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA 02.03.2022 r. - tutaj

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu AKTUALIZACJA dot. dnia 14.12.2021 r.: informacja

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu: informacja