Statystyka

Liczba ludności Gminy Kamienica Polska zameldowanych  obejmuje 5 421 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2020 r. ).

 

Dane statystyczne:

 

Ludność gminy Kamienica Polska ( stan na 31.12.2020 r.): 5421

  • Liczba kobiet: 2 788 ( 51,43% )

  • Liczba mężczyzn: 2 633 ( 48,57% )

 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach (dane na dzień 31 grudnia 2020 r. ):

 

Sołectwo:

Liczba ludności w 2020 roku

Udział w ogólnej liczbie ludności (2020 r.)

Kamienica Polska 1413 26,08%
Osiny 800 14,76%
Rudnik Wielki 953 17,58%
Wanaty 651 12,00%
Zawada 718 13,24%
Romanów 321 5,92%
Zawisna 565 10,42%
Razem:

5421

100%

 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Kamienica Polska, stan na dzień 31.12.2020 r.