Nowe projekty w naszych przedszkolach

Baner kapitał ludzki

Od października 2012r  w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej  i oddziałach zamiejscowych  Osiny, Rudnik Wielki, Zawisna i Kamienica Polska realizowane są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach  pt. ,,Zaczarowane przedszkole”, ,,Poszukiwacze przygód” oraz,,Wesołe przedszkolaki” cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców.
            Podczas zajęć dzieci realizują szereg eksperymentów fizycznych i chemicznych, które pokazują ciekawe zjawiska otaczającego świata. Na przykład dzieci młodsze, uczące się higieny osobistej, poznają zagadnienia związane z napięciem powierzchniowym wody, robią eksperymenty z wodą, olejem, mydłem i brudem. Ucząc się samodzielnego ubierania eksperymentują z energią cieplną i przemianą energii kinetycznej i elektrycznej w energię cieplną, obserwując własne ciało uświadamiają sobie rolę jedzenia i oddychania w produkowaniu energii i rolę ubrania, które chroni przed jej utratą. Poprzez zabawę odkrywają swoje talenty i możliwości, zwiększając poczucie własnej wartości i pewności siebie.
      Dzieci starsze odbywają podróż w czasie i przestrzeni. Poznają kontynenty, kulturę Indian, Chińczyków oraz starożytnych cywilizacji Sumerów, Azteków i Majów. W ich programie jest dużo minidram, podczas których, wcielają się w różne role. Dramy pozwalają dzieciom poznać siebie w różnych sytuacjach i odkryć czasami nieznane im zasoby wewnętrzne, zwiększają zakres ich wrażliwości i sposobów reagowania na otaczający świat.
Ważnym elementem programów jest zabawa w czytanie. Celem zabawy w czytanie jest zainteresowanie dzieci wyrazami, książką i szeroko pojętym czytelnictwem.
Dzieci, które lubią czytać, przeżywają dużo mniej stresu w szkole, szybciej się aklimatyzują, czują większą pewność siebie, zaś rozbudzona pasja poznawania zjawisk i eksperymentowania oraz ciekawość otaczającego świata, powoduje, że mają więcej zapału do nauki i chętniej uczestniczą w lekcjach. Zabawa w czytanie, realizowana z dziećmi w wieku przedszkolnym minimalizuje ryzyko wystąpienia dysleksji.
     Dzieciństwo jest niepowtarzalnym okresem. Większość naszych cech i zdolności wykształca się właśnie w tym wieku. Im więcej czasu i uwagi poświęcimy w tym wieku dziecku, tym dziecko będzie miało mniej problemów z nauką w szkole.
        Każdy projekt niesie ze sobą dużo wiedzy i umiejętności , tak i w tych jest wiele przygód i zabawy.
 
                             Danuta Filipczak