Nowe stroje "Kamienicy"

Zespół FolklorystycznyOperacja pn. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez wyposażenie Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” uzyskała dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)
 
W ramach przedmiotowej operacji zakupiono stroje ludowe (damskie i męskie):
- sedraki damskie – 8 szt.
- spódnice – 8 szt.
- brucliki męskie – 8 szt.
- portki męskie – 8 szt.
- pasów męskich – 8 szt.
- kapelusze męskie – 8 szt.
 
Zakup strojów pozwolił poszerzyć repertuar zespołu. W skład zespołu wchodzą dzieci i młodzież z terenu LGD „Bractwo Kuźnic”. Udział w zajęciach pozwala im czynnie spędzać wolny czas, poznawać tańce polskie.
Zespół Folklorystyczny „Kamienica” od 12 lat jest współorganizatorem Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Z Daleka i Bliska”. Z nowymi strojami zespół ma możliwość zaprezentowania zespołom zagranicznym jeszcze więcej tańców z naszego wielobarwnego polskiego folkloru. Takie spotkania międzynarodowe (nie tylko w Polsce, ale również za granicą) to wspaniała szansa integracji dla młodych ludzi promujących polski folklor.
Termin realizacji operacji: 25.01.2010r. – 09.06.2011r. Budżet projektu: Całkowita wartość projektu (w zł): 12 197,78 Udział środków z EFRROW w ramach PROW (w zł): 7 254,00

Zdjęcia (3)