Budowa Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 
Projekt nr 435 pn. Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej
Beneficjent: Gmina Kamienica Polska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKR) w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej oraz środków Powiatu Częstochowskiego.

 Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja
Działanie 9.3 – Lokalna infrastruktura sportowa
 
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 
Gmina Kamienica Polska otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu nr 435 pn. „Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.3 – Lokalna infrastruktura sportowa.
 
Realizacja Projektu obejmuję budowę hali sportowej wraz z zapleczem i wyposażeniem w urządzenia sportowe. Obiekt będzie w pełni zaopatrzony w niezbędne urządzenia, sieci i instalacje: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna, co, kotłownia, wentylacja. Ponadto Projekt obejmuję zmianę zagospodarowania terenu poprzez organizacje ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz urządzenie zespołu miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów.
 
Hala sportowa w Kamienicy Polskiej stanowić będzie obiekt ogólnodostępny, zarówno dla uczniów szkół, jak i pozostałych mieszkańców gminy. Budynek o wymiarach 56,81 metrów długości i 31,97 metrów szerokości zapewni 1451,15 m2 powierzchni użytkowej. Z ważniejszych parametrów należy wymienić wielkość boiska 36mx19m oraz trybunę teleskopową czterorzędową dla około 200 widzów. Obiekt zostanie podzielony na cztery strefy:
- strefa I:      zaplecze sanitarno-szatniowe z siłownią,
- strefa II:     sala konferencyjna z szatnią i zespołem sanitarnym,
- strefa III:    hol główny łączący strefę I i II z szatnią, bufetem i pomieszczeniami administracyjnymi oraz halą sportową i widownią,
- strefa IV:    pomieszczenie techniczne, kotłownia.
 
Budowa infrastruktury sportowej ma na celu polepszenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców na terenie gminy Kamienica Polska. Niezależnie od wieku – dzieci, młodzież, dorośli czy seniorzy – każdy będzie mógł korzystać z hali sportowej. Istotnym elementem jest to, iż budynek jest kryty i pozwoli na uprawianie sportu niezależnie od warunków atmosferycznych.
 
Dane ogólne – projektowe budynku hali sportowej:
 
 
-    długość budynku                                56,81 m        cz. niższa  41,71 m
-    szerokość budynku                            31,97 m        cz. niższa  7,85 m
-    wysokość budynku w kalenicy           11,94 m        cz. niższa  5,09 m
-    wysokość budynku przy okapie         3,77 m          cz. niższa  4,60 m
-    powierzchnia zabudowy                    1626,36 m2
-    powierzchnia użytkowa                     1451,15 m2
-    kubatura                                            13324 m3
-    ilość kondygnacji                                    1
-    podpiwniczenie                                       0%
-    konstrukcja tradycyjna, murowana z elementami żelbetowymi i stalowymi
-    konstrukcja dachu w technologii systemu ABM, pojedyncza powłoka podparta na końcach na żelbetowych ramach oraz w części środkowej na trzech stalowych wiązarach kratowych
-   ilość miejsc parkingowych: 120+4 miejsca dla autokarów
-   płyta boiska o wymiarach 36x19m wraz z niezbędnym obrzeżem, umożliwiajaca rozgrywki piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa.
-   trybuna składana teleskopowa czterorzędowa dla ok. 200 widzów.
 
Realizację projektu rozpoczęto 4 grudnia 2009 roku.
 
W dniu 28.05.2012r. odstąpiono od umowy zawartej z Wykonawcą - Konsorcjum Firm: BIL PPHU MAKSEL-Styl inż. Leszek Nemś i BIL MAKSEL-Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach-Letnisko.
 
W dniu 08.10.2012r. zawarto umowę z nowym wykonawcą - Cz. P. B. P. Przemysłówka S.A. z siedzibą w Częstochowie, wyłonionym w drodze przetargu, na dokończenie realizacji projektu pn. "Budowa Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej".
 
Dnia 02.10.2013r. zakończono roboty budowlane i przystąpiono do szeregu odbioróww celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 
Uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej miało miejsce dnia 17.01.2014 roku.
 
Całkowita wartość inwestycji na dzień 22.11.2017r. wynosi 8 868 411,64 zł , w tym:
1 543 488,75 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 750 000,00 zł  -  środki Ministerstwa Sportu
   400 000,00 zł - środki Powiatu Częstochowskiego
5 174 922,89 zł - środki własne Gminy
 
W galerii poniżej przedstawiamy zdjęcia z poszczególnych etapów wykonywania inwestycji.