Remont sal Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Operacja pn. „Remont sal Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej” uzyskała dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
W ramach realizacji operacji został wykonany remont sali widowiskowej,  sali kominkowej oraz toalet. Pozyskane środki przeznaczone zostały na wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku, wymianę posadzek, wykładziny ściennej, drzwi oraz okien.  Odnowienie budynku obejmowało również gruntowanie i malowanie.
Umowa z Wykonawcą wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia zawarta została w dniu 26 października 2010 rok, a sam remont zakończono w 17 marca 2011 roku. Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 90 714,78 zł, z czego 35 387 zł pochodziło ze środków unijnych a 55 327,78 zł ze środków własnych gminy.
 
Głównym zadaniem GOKSiR  jest propagowanie kultury wśród mieszkańców regionu. Prowadzone są tam zajęcia rozwojowe zarówno dla dzieci jak i młodzieży i dorosłych: rytmika, taniec regionalny, taniec towarzyski, aerobik, nauka języka angielskiego. W Ośrodku można grać w bilarda, piłkarzyki i tenisa stołowego oraz korzystać z dwóch basenów. Organizuje on również szereg imprez sportowych, okolicznościowych, kulturalnych i rekreacyjno-rozrywkowych
Realizacja inwestycji przyczyniła się do podniesienie standardu świadczonych usług w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji  w Kamienicy Polskiej oraz poprawy jakości życia mieszkańców m.in. poprzez organizacje różnych form spędzania czasu wolnego i zwiększenie aktywności społeczności.