Plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizacje Projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni i zaadaptowanie jej na budowę placu zabaw jako miejsca wypoczynku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).
 
Wybudowanie nowoczesnego i ogólnodostępnego placu zabaw  dla dzieci na terenie GOKSiR w Kamienicy Polskiej pozwoliło mało atrakcyjne miejsce zamienić w funkcjonalne, estetyczne i pełne niespodzianek. Dzieci mają do dyspozycji zestaw rekreacyjny z tunelem i zjeżdżalnią, huśtawkę łańcuchową podwójną, huśtawki sprężynowe, ściankę gimnastyczną, ławeczki oraz piaskownicę. Czas wspólnie spędzony na placu zabaw wśród rówieśników daje dzieciom dużo radości, inspiruje i uczy integracji w grupie. Nowoczesny plac zabaw stanowi idealne miejsce wypoczynku, które umożliwia najmłodszym mieszkańcom bezpieczną zabawę a jednocześnie pozwala im na rozwijanie nowych umiejętności.    
 
Całkowita wartość projektu wynosi 30 829,95 zł, w tym środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowią 17,5 tys. zł a reszta kwoty to środki własne gminy.

Zdjęcia (6)