Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej

Gmina Kamienica Polska otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utworzenie muzeum regionalnego w Kamienicy Polskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
 
W wyniku realizacji zadania dokonana została przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku przedszkola. W chwili obecnej  budynek funkcjonuje jako muzeum. Całkowita wartość inwestycji wynosi  823.790,31 zł, w tym 475 tys. zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a pozostała część w wysokości 348,5 tys. zł to środki własne gminy.
 
Przebudowa budynku obejmowała likwidację piwnicy wraz z wyburzeniem zadaszonego wejścia, likwidację dobudowanego pomieszczenia gospodarczego i schodów prowadzących do kotłowni. Do istotniejszych zmian należą: wyburzenie i wykonanie nowych ścian i otworów okiennych w budynku, wymiana konstrukcji dachu na nową oraz docieplenie całości. Stare drewniane schody prowadzące na piętro zostały zastąpione nowymi żelbetonowe. W parterze budynku znajdują się pomieszczenia ekspozycyjne, biblioteka oraz pomieszczenia gospodarcze i socjalne. Piętro budynku to pokoje biurowe i zaplecze.
Roboty budowlane zakończone zostały w maju 2011 roku.
 
Muzeum regionalne ma na celu zachować historię Kamienicy Polskiej, chociaż w niewielkim stopniu ukazać początki osadnictwa i sposób życia ludzi na tak dobrze znanych mieszkańcom terenach - ich tradycje, kulturę, charakterystyczne obyczaje. Istotnym elementem będzie tematyka związana z tkactwem i kopalniami rud żelaza. Kamienica Polska w latach 20., 30. aż do 90. XIX wieku była liczącym się w Królestwie Polskim ośrodkiem produkcji tkackiej.