Plac zabaw w Zawisnej

Mając na uwadze najmłodszych mieszkańców Gmina Kamienica Polska zrealizowała zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni i zaadoptowanie jej na budowę placu zabaw jako miejsca wypoczynku w miejscowości Zawisna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).
 
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Zawisna na terenie istniejącego oddziału Przedszkola w Kamienicy Polskiej pozwoliła stworzyć dzieciom warunki do aktywnego wypoczynku i integracji z rówieśnikami. Zarówno najmłodsi, jak i rodzice mogą spędzić wolny czas na świeżym powietrzu, co przyczynia się do tworzenia więzi pomiędzy mieszkańcami i ich środowiskiem.  Nowoczesny plac zabaw umożliwia dzieciom nie tylko bezpieczną zabawę, ale również uczy i rozwija  nowe umiejętności  w przyjaznej atmosferze .
 
Plac zabaw wyposażony jest w następujące elementy:

  1. Zestaw z elementami składowymi: zjeżdżalnia, wieża główna z elementami do wspinania, wieża główna, pomost średni, pomost niski, pomost skośny krótki, pomost wiszący, przejście rurowe,
  2. Karuzela tarczowa,
  3. Huśtawka podwójna z siedziskami prostymi,
  4. Sprężynowiec podwójny,
  5. Sprężynowiec pojedynczy,
  6. Piaskownica drewniana
  7. Ławki wolnostojące drewniane,
  8. Drewniane kosze na śmieci,
  9. Tablica informacyjna.

 
Całkowity koszt realizacji inwestycji  to 30 442,50 zł z czego środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 17 325,00 zł. Reszta funduszy to środki własne Gminy.  Realizacja zadania rozpoczęła się 20 czerwca 2011r. a zakończyła 12 czerwca 2012r.

Zdjęcia (6)