Nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Osinach

Jedną z ostatnich, większych inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Kamienica Polska jest modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osiny.

 

 

Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskaniu przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „ Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Osiny, jako miejsca aktywności i integracji mieszkańców”.

W ramach projektu dokonano:

  • modernizacji boiska do koszykówki,

  • budowy boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem,

  • budowy boiska do siatkówki,

  • zadaszenia miejsc dla drużyn,

  • montażu urządzeń siłowni zewnętrznej,

  • urządzenia zieleni

Ponadto, kompleks został wyposażony w altanę wraz z kręgiem ogniskowym.

 

 

Koszt inwestycji: 238 979,85