ZADANIE NR 1 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka

Realizacja projektu na fotografii

ZADANIE NR 1 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolonii Klepaczce (ul. Polna i ul. Zielona)