ZADANIE NR 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie

ZADANIE NR 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie:

Przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej (ul. Magazynowa)