Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - informacja

 • 25.05.2021, 09:39 (aktualizacja 25.05.2021, 10:38)
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - informacja
W dniach od 01 kwietnia 2021r. do dnia 30 września 2021r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest to badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat i ma charakter OBOWIĄZKOWY dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie Polski. Zakres danych zbieranych w trakcie trwania spisu obejmuje: PESEL (jeśli jest nadany), dane adresowe, opis budynku/mieszkania, aktywność zawodową, stan zdrowia, kwestie wyznania, narodowości i języka. Pozyskiwane dane dotyczą stanu na dzień 31 marca 2021r.

Metodami spisu są :

 

  • samodzielny spis internetowy dostępny przez stronę: www.spis.gov.pl w formie formularza internetowego. Dodatkową korzyścią samospisu jest możliwość udziału w loterii organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny,

    

  • wywiad telefoniczny z wykorzystaniem infolinii spisowej telefon: 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00,

    

  • wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrzów spisowych, którzy dzwonią z numeru 22 828 88 88. Każdy rachmistrz zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz numer identyfikatora. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez:

    

   1) aplikację dostępną na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/,

   2) kontakt z infolinią spisową: 22 279 9999 (wybierz „1” Narodowy Spis Powszechny

   Ludności i Mieszkań, a następnie „2” Weryfikacja tożsamości rachmistrza)

   3) kontakt z Urzędem Gminy Kamienica Polska tel. 34 32733333 lub 34 3787655

   w godzinach pracy Urzędu.

    

   Rachmistrze kontaktują się wyłącznie z przydzielonymi punktami adresowymi, istnieje również możliwość umówienia daty i godziny przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Rachmistrze spisowi NIE PROWADZĄ spisu bezpośredniego w terenie.

    

  • samodzielny spis internetowy na stanowisku w Urzędzie Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12 z pomocą pracownika Urzędu w godzinach 08:00- 14:00.

    

Wszystkie dane przekazywane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość.

html_html_1

Podziel się:


Pozostałe