Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców nieruchomości

  • 02.07.2021, 09:50
loadingŁaduję odtwarzacz...
Na mocy obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków i remontów (Dz. U. z 2021 r., poz. 554), właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali, zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica Polska, zobowiązani są do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw (zgodnie z art. 27g ww. ustawy).

Z informacji podanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (organ odpowiedzialny za utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) od 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/.

 

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce i zakłada:

- 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca 2021 r., (czyli do 30 czerwca 2022 r.) oraz

- 14-dniowy dla budynków nowo powstałych.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Informator dla właścicieli i zarządców budynków460.57 KB

 

Formularz - budynki mieszkalne: tutaj

Formularz - budynki niemieszkalne: tutaj

html_html_1

Podziel się:


Pozostałe