Warsztaty komputerowe dla Seniorów

  • 30.07.2021, 13:58 (aktualizacja 24.08.2021, 12:51)
Warsztaty komputerowe dla Seniorów

Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” informuje o realizacji projektów  pt.: „Mobilny senior – cyfrowa aktywizacja” oraz - „Senior w cyberprzestrzeni” - warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest zdobycie kompetencji komputerowych przez mieszkańców obszaru działania LGD „Bractwo Kuźnic”, wykluczonych cyfrowo, w wieku powyżej 50 lat poprzez uczestnictwo w cyklu 10 warsztatów komputerowych przeprowadzonych na terenie 5 partnerskich gmin.

W ramach projektów, w każdej z 5 partnerskich gmin, zostaną przeprowadzone 2-dniowe warsztaty komputerowy, w których udział weźmie po 10 osób w warsztacie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców powyżej 50 roku życia  bez kompetencji komputerowych do udziału w warsztatach.

Prosimy o osobiste bądź telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w 2 - dniowych warsztatach w danej gminie, pod nr tel.   34 3274-014.  O zakwalifikowaniu się na warsztaty komputerowe będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz spełnienie ww. warunków przez potencjalnego uczestnika szkolenia.

 

„Senior w cyberprzestrzeni”:

Termin warsztatów: 18 – 19. 08. 2021 r.; godz.:8:00 – 11:00

Miejsce warsztatów:  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej

                                    ul. M. Konopnickiej 135a

 

„MOBILNY SENIOR – CYFROWA AKTYWIZACJA”:

Termin warsztatów: 18 – 19. 08. 2021 r.; godz.: 11:30 – 14:30

Miejsce warsztatów:  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej

                                    ul. M. Konopnickiej 135a

 

html_html_1

Podziel się:


Pozostałe