Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Osiny

  • 07.10.2021, 14:55 (aktualizacja 08.10.2021, 13:39)
Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Osiny

Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Osiny zrealizowane zostało w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2021. Sprzęt jest ogólnodostępny  i nieodpłatnie służy mieszkańcom.

W ramach realizacji zadania zostało zakupione doposażenie placu zabaw. Zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy z siatką poziomą wyposażony min. w ściankę wspinaczkową oraz ławki w ilości 8 szt.

Zadanie zostało zrealizowane na terenie działki o nr ewid. 235/2 położonej w Osinach ul. Częstochowska 165, stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska (księga wieczysta nr CZ1C/00078440/5).

Doposażenie placu zabaw pozwoliło stworzyć atrakcyjne miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i rodziców z Sołectwa Osiny. Podczas zabawy dzieci mają możliwość budowania więzi międzyludzkich i integracji z rówieśnikami.

html_html_1

Podziel się:


Pozostałe