„Zielona pracownia” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej

  • 26.10.2021, 15:20 (aktualizacja 26.10.2021, 15:50)
„Zielona pracownia” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy…

W ramach konkursu „Zielona Pracownia”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej utworzono nowoczesną , ekologiczną pracownię, wyposażoną w różnorodne pomoce dydaktyczne i  nowoczesny sprzęt multimedialny. Dzięki wsparciu finansowemu została wyremontowana sala, zainstalowano nowe oświetlenie i wykładzinę. Pojawiły się estetyczne ławki, krzesła i meble, a także nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W wyposażeniu sali lekcyjnej znalazło się wiele pomocy służących do badania zjawisk przyrodniczych, zarówno w klasie, jak i w terenie. Sala wyposażona jest również w monitor interaktywny wraz z laptopem, który z pewnością pozwoli uczniom zgłębiać tajniki przyrody w sposób bardziej dla nich przystępny i interesujący.

W dniu 25 października 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni. Na uroczystość przybyli: Pani Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP Pani Lidia Burzyńska oraz Pan Mariusz Trepka, Pani Alicja Janowska Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Pan Adam Morzyk członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pan Adam Tajber Wójt Gminy Kamienica Polska, Pani Agata Najnigier Zastępca Wójta oraz Pan Tomasz Nowowiejski Przewodniczący Rady Gminy. W uroczystości uczestniczyły również Panie Joanna Chłądzynska obecny wicedyrektor szkoły oraz Justyna Gruszka - Lipiarz emerytowana wicedyrektor.

Po krótkim spotkaniu na szkolnym holu Goście wraz z uczniami udali się do nowopowstałej pracowni, którą uroczyście otwarto poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Uczniowie klas VII i VIII pod kierunkiem Pani Żanety Samul zaprezentowali swoje działania w ramach realizacji projektu ekologicznego „Zacznij działać”, po czym przystąpili do przeprowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego zakupionego w ramach projektu. Zebranym Gościom zaprezentowano krótką lekcję na temat fotosyntezy oraz ciekawe doświadczenia z wykorzystaniem mikroskopów.

Nowopowstała pracownia umożliwi nie tylko skuteczną realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, ale także stworzy możliwość rozwoju zainteresowań i talentów w ramach edukacji ekologicznej w naszej gminie.  „Leśna Baza Ekologów” ( tak została nazwana pracownia ) uruchomi nowe możliwości badawcze, przyczyni się do wzrostu zainteresowania osobliwościami przyrodniczymi najbliższej okolicy  i zainspiruje młodzież do podejmowania działań na rzecz otaczającego ich środowiska naturalnego.

html_html_1

Podziel się:


Pozostałe