Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY DLA UCZNÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KAMIENICA POLSKA

Informacja o stypendiach

Termin wydawania paczek żywnościowych

Informacje dotyczące POPŻ

Paczki żywnościowe - informacja

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2021

„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Fundusz alimentacyjny 2021

Zasiłek rodzinny 2021

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022

Informacja

Dyżury pracowników ZUS - Dobry Start

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2020

Ankieta Problem narkomanii

Program "Wspieraj Seniora"

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Terminy składania wniosków w 2020 roku

Informacja o opracowaniu gminnych programów